Coaching

Coaching

Het Orbiters netwerk kan worden ingezet voor maatwerk-coaching op de werkplek. Een coach kan de rol van klankbord vervullen voor een of meerdere medewerkers. In een omgeving met weinig of geen ervaren collega’s kan coaching het leerproces versnellen. Rond specifieke thema’s kan een coach kennis en ervaring toevoegen. De vraag van de medewerker(s) is leidend voor de invulling van zo’n traject. In overleg wordt afgesproken met welke regelmaat en met welke doelstelling een coach wordt ingezet.

jonghaurchiaCoaching